Är några av ämnena som man kan snacka om under ett träningspass. Sedan hinns det med både kärlek, fotgoseri, 24-timmarstävlingar och stavteknik som viktiga samtalsämnen. Så är det att ta en tur upp på Hagatippen med Kristina. Eller närmare bestämt fem turer. Det rasslade in 50 minuters träning och jag märkte inte ens att jag utförde den.

Back- och stavträning i fuktig kyla. Foto: Kristina Sörensen

Back- och stavträning i fuktig kyla ”När konkurrenterna vilar så tränar vi hårt!” utbrast Kristina på toppen. Foto: Kristina Sörensen