Nej, jag kollar inte om jag är gravid! Skärp er! Jag har precis fyllt 45 (samma dag min mamma fyllde 45 blev hon mormor). Fast det förstås, 4 av mina vänner väntar barn, och en har just fått, så det är en del gravid- och bebissnack i bekantskapskretsen.

Jag kissar på en PH-sticka då och då för att kolla vilket PH-värde jag har. Tanken väcktes för några år sedan när jag och min mamma i en butik mötte en homeopat som spände ögonen i min mamma och sa ”Du är sur. Du äter mycket kött. Dra ner på fläskfilén!”. Mamma blev förnärmad och jag började skratta.

Jag tycker det var fantastiskt roligt och tråkade mamsen för det ett tag. Sedan blev jag själv varse det här med sur vs. basisk när jag testade Doctor Salad Cleanse förra sommaren. När jag såg att jag kunde påverka mitt PH-värde genom att lägga till mer grönsaker, byta ut kolsyrat vatten mot kranvatten och inte behöva göra drastiska förändringar blev det enkelt. Bara balansera in mer bra saker.

ph spectrum

 

Följande text är tagen ur introduktionen till en Cleanse med Doctor Salad.

Tarmens enzymer är viktiga för näringsupptaget och är beroende av en svagt basisk miljö, därför anses försurning vara allvarligt för kroppens funktion. Vid för mycket syra i kroppen anses kroppen få det jobbigare att bibehålla en god syra-basbalans och kroppen bör därför neutraliseras.
En försurad kropp med för mycket syra kan innebära följande:

  • Vid obalans lagras syra i bindväven
  • Vid obalans lagras syra i lederna
  • Vid obalans tas basiskt kalk i från skelettet
  • Vid obalans tas basiskt bikarbonat från blodet

 

  • Symptom vid försurningFörsämrad matsmältning, tarmbesvär, förstoppning, leversjukdomar, gallsten, trötthet, ilska, irritation, högt blodtryck, muskelstelhet, parasitsjukdomar och Candida, stroke, dålig syn, skört skelett, övervikt och astma. Degenerativa sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, förtidigt åldrande och diabetes.

Försurningen anses även påskynda frigörandet av fria radikaler.

Ät mer av frukt och bär, ät mer grönsaker, drick gärna citronvatten till maten. Öka intaget av basiska livsmedel överlag. Citron och apelsin är sura i sig men innehåller basiska ämnen som frigörs i kroppen
Fysisk träning är positivt då den rensar ut överskott av syra genom svettning (svett är surt).
Syra ökar bildningen av fria radikaler. Basiska livsmedel är bra för att neutralisera dessa.
Dricksvattnet är ofta svagt basiskt, men kan variera mellan olika källor och vattenreningsverk. Vi äter överlag alltför syra-bildande kost. 75 % av kosten bör vara basisk, bara 25 % bör vara sur anser
förespråkarna för teorierna kring syra/basbalansen. Stress, ilska och ångest anses också förhöja syra- halten i kroppen.
Många sjukdomar anses kunna ha ett syra-överskott i kroppen som grund för sjukdomen.
Försurning av kroppen anses föra det med sig att upptagandet av syre som är så viktig för ämnesomsättningen och uppbyggnaden av vävnader minskar. Syrebrist hos celler är en grogrund för cancer. Dr Otto Warberg har bland annat fått nobelpris för denna upptäckt.
Syra-överskott anses vara muskelnedbrytande, då viktiga aminosyror förbränns. Syra-överskott anse även öka risken för insulinresistens.
Kokning av vissa basiska grönsaker kan medföra att dessa blir surare medan kokvattnet blir basiskt.
Häll därför inte bort kokvattnet, minska även tillagningstiden och uppvärmningsfasen för grönsakerna. (Vi rekommenderar att ånga grönsaker!) Lång koktid och hög uppvärmning minskar dessutom innehållet av ett flertal vitaminer hos grönsaker.
pH-värdet som begrepp
pH-värde 7 är neutralt, pH-värden mellan 0 – 7 är sura medan pH-värden mellan 7 och 14 är basiska. På apoteket kan du köpa indikatorpapper för att testa ditt pH-värde. Saliven bör ha pH-värde 6,6 -7,2. Din urin bör ha pH-värde 6,4 – 6,8.
Notera: PH-värdena påverkas av vad du har ätit precis innan, men låga värden för saliven och/eller urinen kan vara en indikation på att du är försurad, även fast du inte kunnat testa syra/basbalansen i tarmarna.
Det är vätejonkoncentrationen som bestämmer om något är basiskt eller surt. En hög koncentration av vätejoner med överskott av protoner (H+) indikerar en sur miljö, ex. pH-värde 3.0. Låg koncentration av vätejonkoncentration (H-) indikerar en basisk miljö, ex. pH-värde 9.0.
Notera: Vi ger kalk som tillskott till våra boskap och husdjur, men även sjöar och gräsmattor kalkas med jämna mellanrum! Detta borde vara tecken på att även vår egen kropp kan vara försurade och har behov av att kalkas, eller inta annan basisk föda.
Vi vill tillägga att man inte måste utesluta alla syra-bildande livsmedel för att uppnå en bra pH-balans. Det gäller att hitta en balans där majoriteten av din kost generellt ska vara mer bas-bildande i kroppen.
Det viktigaste är att du lär känna din egen kropp. Börja reflektera över hur du mår efter att du konsumerat ett livsmedel och låt det vara din guide. Vi är väldigt olika människor med olika ämnesomsättningar. Just därför är det viktigt att du hittar vad som fungerar för just dig och din kropp.