Om jämställdhet

Visste du att det fortfarande finns länder som anser att kvinnor inte kan använda cykel som transportmedel på grund av orimliga argument. Själv kan jag som medelålders kvinna springa långa lopp helt ensam över Sverige, eller Skåne utan att ifrågasättas för att jag just är kvinna. Ifrågasättandet kommer nog snarare på den sjuka utmaningen.

Cykelansiktet

Cykelansiktet – en symbol för alla orimliga argument som begränsat kvinnors rörelsefrihet

• Cykelansiktet uppmärksammar orimliga argument som använts och används runt om i världen för att begränsa människor på grund av könstillhörighet.

• Cykelansiktet var från början ett uttryck med syfte att avskräcka flickor och kvinnor från att cykla. Man påstod att cyklande kvinnor kunde drabbas av ett kroniskt cykelansikte – fult och vindpinat av ansträngningen att cykla (eller lite väl glatt på grund av sadelns stimulering av kvinnans nedre delar).

• 2019 gör vi cykelansiktet till en symbol för alla orimliga argument som begränsat kvinnors rörelsefrihet. Det går att förändra världen och skitkassa normer och stereotypa bilder (som sagt – 100 år sedan rösträtten för kvinnor…)

Trotsa cykelansiktet!  Diakonia stöttar olika jämställdhetsprojekt över hela världen, till exempel ett cykelprojekt i Bangladesh där flickor får lära sig cykla samtidigt som hela lokalsamhället utbildas i vikten av jämställdhet.

När jag hörde om detta nappade jag direkt och slängde iväg 525kr, som motsvarar en anmälningsavgift till Tjurruset (som tidigare bara tog emot anmälningar från män, men nu kan springas av alla), för att stötta projektet.