På lördag om två veckor går starten på GAX 100 Miles i Skåne. Jag sprang loppet 2009, och det är det som ligger till grund för mina föreläsningar. Utmaningen, rädslan, okunskapen och nyfikenheten. Sedan känslan, upplevelsen och lyckan och tillfredsställelsen av att ha klarat det!

Två veckor till GAX 100Miles. 16 mil.

I mål på GAX 2009 efter 28 timmar och 18 minuter. Glada och lyckliga. Foto: privat

Fram till idag har jag sprungit drygt trettiotalet ultralopp och har en annan inställning och trygghet till distansen. Kanske var det därför jag föreslog för Kim och Lisa att jag skulle vara deras navigator till just detta lopp?

Hur tänkte jag då?

Två veckor till GAX 100Miles. 16 mil.

Garmin, GPX- och TCX-filer, jag blir matt bara av förkortningarna. Foto: privat

Hmmm… navigering och att hitta rätt är inte min starka sida. Ihop med teknik blir det dessutom en riktigt dålig kombination. Även om jag spenderat hela mitt yrkesliv i IT-branschen är jag teknikointresserad. Tävlingen blir en fin utmaning! Jag har inte ens militären Jan-Erik som min springande GPS med mig. Nu har jag i alla fall laddat ner filen till den handburna Garmin som vi använde i Pyrenéerna, jag hoppas att kunna knappa fram rätt karta till tävlingen.

Två veckor kvar. Nu har förberedelserna börjat.