>Sometimes you win – sometimes you lose!

>Livet är en tävling

Det viktiga förberedelserna inför det stora som ska hända, att plugga, hitta rätt job, putsa på sitt CV, tävla mot andra om Det Där Speciella Jobbet – att sticka ut i mängden, vara lite mer. En tävlan. 5 kvar, putsa lite till, visa upp fjäderskruden och plussa på. 3 kvar. Kolla in konkurrensen, tona ner svagheter, lyfta fram styrkor. En tävlan. 2 kvar. Våga visa mina svagheter och att Jag Är Medveten Om Dem. Jobbet är fantastiskt och Jag Vill Ha Det.
Vem kommer först? Du och jag siktar in oss på kön i affären, den som är kortast – det står bara 4 personer där och i de andra kassorna står det 5. Vi utmanar varandra genom att kolla avstånd, mängd varor i korgen och distansen kvar till kön. Vem kommer först –Du eller jag? Vad är viktigt? Att vinna eller att tjäna 2 minuter? Du utmanar mig. Den lilla utmaningen är fantastisk och Jag Vill Ha Den.

En liten känsla långt där inne, som växer och växer. Att sticka ut i mängden igen, att pocka på personens uppmärksamhet. Duger jag? Räcker jag till? Fler är där och konkurrerar, burrar upp sina fjädrar, visar sig värdiga. En tävlan. Tävlan går parallellt med känslor och förnuft. Vad blir nästa drag? Ska jag vara strategisk eller följa mitt hjärta? Vad är rätt och vad är fel? Du och känslan är fantastisk och Jag Vill Ha Den.
Att ha ett mål, att träna, fokusera och planera. Att se till att genomföra passen – förbereda kroppen för det som komma skall. Att tävla. Inte mot andra men mot mig själv. Mot tiden. Till målet. Hur ska jag ta sakerna på vägen? Musköloppet, Hallsbergs 6-timmars och alla Tjänsteresor? Som träning och vila? GAX kom hastigt på, lite som kniven på strupen, men jag ska genomföra – vad är det värsta som kan hända? Jag får bryta och ringa taxi. Jag älskar det galna och jag känner mig stark. Jag är förväntasfull och nyfiken. Ge mig utmaningen Jag Vill Ta den!

Sometimes you win – sometimes you lose.